Instalacje Fotowoltaiczne

Zajmujemy się projektowaniem i montażem instalacji fotowoltaicznych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu instalacji elektrycznych w domach jednorodzinnych i budynkach przemysłowych.

Nasze przygotowanie merytoryczne potwierdzają dokumenty uzyskane po zdaniu egzaminów przed komisją kwalifikacyjną SIPT NiG w Krakowie. Dysponujemy świadectwem kwalifikacyjnym nr 1E-2157-664-2019 [E] oraz świadectwem kwalifikacyjnym nr 1D-878-664-2019 [D] uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, dozoru i pomiarów.

Zachęcamy do zapoznania się z tematyką fotowoltaiki. Podstawowe zagadnienia zamieszczamy poniżej

1. Czym jest instalacja fotowoltaiczna?

Pozyskiwanie energii elektrycznej z promieni słonecznych możliwe jest dzięki panelom fotowoltaicznym, które najczęściej montowane są na dachach budynków. Panele fotowoltaiczne zamieniają promienie słoneczne na energię elektryczną. Element ten występujący samodzielnie nie przynosi wymiernych korzyści w budynkach jednorodzinnych. Konieczne jest wykonanie całej instalacji składającej się z w.w. paneli połączonych do inwertera za pomocą odpowiednio dobranych przewodów. Inwerter solarny zwany również falownikiem to urządzenie zamieniający prąd stały dostarczany z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny o parametrach zbliżonych do tego dostarczanego z sieci elektrycznej. Dopełnieniem instalacji jest montaż dwukierunkowego licznika energii elektrycznej, który pozwoli oddawać nadmiar energii do sieci

2. Czy montaż systemu solarnego ma uzasadnienie ekonomiczne?

W większości przypadków wydatki poniesione na instalację zwracają się w 7-8 lat. Nie powinniśmy się również obawiać awarii aparatury i kosztów z tym związanych. Oferowane na rynku panele fotowoltaiczne objęte są gwarancją producenta nawet na 15 lat.

3. Czy produkowana energia jest magazynowana np. w akumulatorach?

Obecne instalacje umożliwiają gromadzenie nadmiaru energii w akumulatorach. Jest to uzasadnione tam gdzie nie mamy dostępu do sieci energetycznej i zasilanie z budynku musi być pobierane z innego źródła. Takim przykładem mogą być domki letniskowe. W większości przypadków nadmiar energii oddawany jest do sieci poprzez dwukierunkowy licznik. Zakład energetyczny rozlicza odpowiednio zużycie/produkcję energii.

4. Jaki jest koszt kompleksowego wykonania instalacji w domu jednorodzinnym?

W celu ustalenia konkretnych kosztów prosimy o kontakt i umówienie wizyty na Państwa działce. Podczas oględzin ustalimy kierunki nasłonecznienia i wskażemy połacie dachu, na których montaż paneli fotowoltaicznych byłby najefektywniejszy. W większości przypadków instalacji w domu jednorodzinnym to wydatek kilkunastu tysięcy złotych.

5. Czy panele muszą być montowane na południowej połaci dachu?

Nie. Panele można również montować po wschodniej i zachodniej stronie budynku. W wielu przypadkach tylko takie umiejscowienie kolektorów słonecznych jest możliwe, ale nie wpływa to znacząco na sprawność instalacji.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu: